Информация за правата на физическите лица по защита на личните данни

       Обща информация

      От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

       В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на туристически услуги, САНИ ХОЛИДЕЙ-2011 ЕООД, отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата до толкова, до колкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

       Информация относно Администратора на лични данни:

Наименование: САНИ ХОЛИДЕЙ-2011 ЕООД, управляваща хотел „Делта” ЕИК/БУЛСТАТ:160112600
Седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, бул България 75
Адрес за упражняване на дейността: с.Огняново,п.к.2947 общ. Гърмен, обл. Благоевград, м. Огняновски минерални бани, хотел „Делта”
Данни за кореспонденция: с.Огняново,п.к.2947 общ. Гърмен, обл. Благоевград, м. Огняновски минерални бани, хотел „Делта”
E-mail: deltahotel@abv.bg
Телефон: 0899 911 021/075 23 2005
Уеб сайт: www.hoteldelta-bg.com

       САНИ ХОЛИДЕЙ-2011 ЕООД обработва следните категории лични данни и информация:

• Вашите имена, имейл адрес, телефонен номер,домашен адрес, ЕГН ( за български граждани ); рождена дата, номер на международен паспорт/ИД карта, дати на издаване и валидност (за чуждестранни граждани );
• Информация за кредитната карта (вид и номер на картата, име на картодържателя, дата на валидност и код за сигурност);
• Информация за престоя на гостите, включваща дата на пристигане и заминаване, направени специални заявки, наблюдения за вашите предпочитания за услуги (включително предпочитания за стая, удобства или други използвани услуги);
• Доказателство за самоличност /напр. номер на паспорт или подпис /
• Финансова информация или данни за издаване на фактура

       Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни:
САНИ ХОЛИДЕЙ-2011 ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на туристически продукти и услуги като индивидуални пътувания, организирани пътувания, хотелско настаняване въз основа на следното:

• Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
• Изпълнение на задълженията ни по договори;
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо САНИ ХОЛИДЕЙ-2011 ЕООД;

       Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Целите на САНИ ХОЛИДЕЙ-2011 ЕООД да събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите туристически продукти и услуги:

• Да направим резервация и да я потвърдим;
• Изпращане на персонални информационни съобщения и съобщения за промени в услугата;
• Предоставяне на навременни и надеждни услуги и предприемане на необходимите действия за администрирането на тези услуги;
• Проучване, разработване, управление, защита и подобряване на качеството на предлаганите услуги;
• Счетоводни цели като фактуриране на използваните продукти и услуги и други;
• Събиране на задължения;
• Предприемане на действия в случай на извънредни обстоятелства, които застрашават живота, здравето или сигурността на физическите лица.

       САНИ ХОЛИДЕЙ-2011 ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

       При обработването и съхранението на личните данни, САНИ ХОЛИДЕЙ-2011 ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

• изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи;

       Срок на съхранение на личните Ви данни:
Задържаме личните Ви данни за времето, в което те са необходими за постигане на целта (целите), за които са събрани и в рамките на законоустановените срокове, като предоставеното от Ваша страна съгласие остава в сила и след прекратяване на отношенията между нас.

       Предаване на вашите лични данни за обработване:
САНИ ХОЛИДЕЙ-2011 ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

       Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни:

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни.
Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от САНИ ХОЛИДЕЙ-2011 ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка.

Право на достъп
Вие имате право да изискате и получите от САНИ ХОЛИДЕЙ-2011 ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване
Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до САНИ ХОЛИДЕЙ-2011 ЕООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Вие имате правото да поискате от САНИ ХОЛИДЕЙ-2011 ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а САНИ ХОЛИДЕЙ-2011 ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато са реализирани целите, за които са събрани личните данни.
САНИ ХОЛИДЕЙ-2011 ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане до САНИ ХОЛИДЕЙ-2011 ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, пред САНИ ХОЛИДЕЙ-2011 ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация пред служител на САНИ ХОЛИДЕЙ-2011 ЕООД.

       Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни:

САНИ ХОЛИДЕЙ-2011 ЕООД се грижи за предпазване и предотвратяване на неоторизиран достъп, неправилно използване, промяна, унищожаване или случайна загуба на Вашите лични данни. Това включва използването на специални правила за сигурност от страна на всички наши служители, които имат достъп до сървъри и бази данни, в които се съхранява Вашата лична информация. Въпреки полаганите необходими усилия за създаване на сигурна среда за вашата лична информация, ние не можем да гарантираме безопасността на всякаква лична информация, която ни изпращате онлайн.

САНИ ХОЛИДЕЙ-2011 ЕООД е длъжна да Ви уведоми, ако:
• има осъществено нарушение с висок риск за правата и свободите Ви
• какви мерки са предприети за овладяване на горепосоченото нарушение

САНИ ХОЛИДЕЙ-2011 ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
• има осъществено нарушение, което няма да доведе до висок риск за правата и свободите Ви;
• са предприети мерки, гарантиращи, прекратяване на нарушението

       Изменения на настоящата декларация относно поверителността:
Запазваме си правото да променяме настоящата декларация за поверителност по всяко време и без предизвестие. Декларацията за поверителност, заедно с периодичните й актуализации, публикувана на този уебсайт, се счита за действащата декларация за поверителност и защита на данните към съответния момент.

       Допълнителна информация:
Вашето доверие е важно за нас. Затова ще отговорим на всички ваши запитвания относно обработката на личните Ви данни. Ако имате някакви въпроси, на които не сте получили отговор от настоящата декларация за защита на данните, или ако желаете да получите по-задълбочена информация по определен въпрос, моля, свържете се по всяко време с нашия екип на deltahotel@abv.bg.